Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

Opis usługi
Wariant pełnej obsługi
Wariant ekonomiczny
Usługi administracyjne
1. Bieżące naprawy i prace konserwacyjne
2. Przejęcie nieruchomości wraz z dokumentacja od poprzedniego zarządcy lub developera
3. Zawieranie umów na dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, c.o) oraz utrzymanie czystości, odprowadzanie ścieków, konserwacje itp.
4. Dokonywanie okresowych rozliczeń z zaliczek za media
5. Rejestracja wspólnoty zgodnie z wymogami prawa (NIP i REGON
6. Zawieranie umów ubezpieczeniowych nieruchomości (NW i OC) przy wsparciu wykwalifikowanych biuro brokerskich, co zapewnia wynegocjowanie korzystnych pakietów ubezpieczeniowych
7. Przygotowanie rocznych rozliczeń wykonania założeń planu wpływów i wydatków na koszty utrzymania nieruchomości oraz kosztów poszczególnych pozycji świadczeń indywidualnych za rok ubiegły.
8. Prowadzenie i aktualizacja wykazów lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej.
9. Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań rocznych i okresowych wspólnoty mieszkaniowej, opracowywanie dokumentacji po zebraniu i informowanie o jego przebiegu i wynikach właścicieli nieobecnych na zebraniu.
10. Windykowanie należności w postępowaniu upominawczym pisemnym.
11. Windykowanie należności w postępowaniu nakazowym poprzez wykwalifikowaną kancelarię prawną
100 PLN za sprawę windykacyjną (koszt kancelarii prawnej)
12. Bezpłatne przygotowywanie i wydawanie właścicielom i najemcom lokali różnego typu dokumentów tworzonych przez Administratora, jak potwierdzenia i zaświadczenia
10 PLN za dokument
13. Przygotowanie, organizacja i reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w kontaktach z sądami i urzędami państwowymi w spawach wymagającymi osobistego stawiennictwa.
30 PLN za sprawę
14. BZN Posesja Sp. z o.o. w ramach umowy zawartej z kancelarią prawną zapewnia podstawową pomoc prawną w spawach dotyczących wspólnoty mieszkaniowej
70 PLN za poradę lub spotkanie z prawnikiem (30 minut)
15. Możliwość kontroli prawidłowości i terminowości wpłat zaliczek czynszowych przez Właścicieli lub Zarząd Wspólnoty w formie zestawień windykacyjnych
15 PLN za raport windykacji
Usługi księgowe
16. Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów.
17. Prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną (pełna księgowość).
18. Rozliczanie lokali z kosztów jego użytkowania.
19. Pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (wyłącznie poprzez konta bankowe).
20. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.
21. Przygotowywanie planów gospodarczych.
22. Prowadzenie pełnej księgowości nieruchomości (Wspólnoty).
23. Pobieranie i windykacja dochodów z pożytków z nieruchomości np. z wynajmu części wspólnych nieruchomości.
20 PLN za jeden pożytek miesięcznie
24. Sporządzanie okresowych (kwartalnych) sprawozdań finansowych wspólnoty.
50 PLN za dokument
Usługi techniczne
25. Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
26. Zlecenia i nadzorowanie określonych przepisami, kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości oraz instalacji i urządzeń technicznych stanowiących jej wyposażenie.
27. Zlecanie, kontrola i bieżący nadzór nad wykonywaniem drobnych napraw i modernizacji nie wymagających zgłoszenia prac oraz pozwolenia na budowę.
28. Zabezpieczenie obsługi w zakresie usuwania awarii, kontrola prawidłowości usuwania awarii.
29. Udostępnienie telefonów do konserwatorów w celu zgłaszania usterek i awarii (na podstawie ustaleń umowy z firmą świadczącą usługi pogotowia lokatorskiego).
30. Przygotowywanie dokumentacji oraz koordynacja i nadzór nad realizacją planowych remontów i modernizacji wymagających zgłoszenia prac lub pozwolenia na budowę.
3000 PLN za koordynacje remontu
31. Udział w komisji odbioru prac remontowych.
200 PLN za odbiór
32. Doradztwo przy wyborze wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych, przygotowywanie i zawieranie umów, negocjowanie cen.
300 PLN za pomoc w wyborze wykonawcy